Klacht of onvrede

Wij horen graag uw mening?

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe u uw bezoek aan TPW Dieren heeft ervaren.

Bent u tevreden? Dan zijn wij blij met uw compliment.

Bent u niet tevreden? Dan doen wij graag ons best om daar wat aan te doen.

Heeft u een Klacht of onvrede?

Bespreek uw onvrede eerst met de direct betrokkenen; behandelaar, assistent of receptionist. Op deze manier geeft u ons de gelegenheid iets te herstellen of te verbeteren.
Een klacht bespreken met de direct betrokkene is niet altijd even makkelijk. Wilt u hulp bij het aangegaan van zo’n gesprek neem dan contact op met de praktijk en vraag om advies.
Wellicht kunt u ook een brief schrijven  naar  – TPW Dieren, Wilhelminaweg 88, 6951 BR Dieren – met uw klacht t.a.v. de directie van de praktijk.
Deze formele klacht wordt dan intern besproken met de betrokkene dan wel met het gehele (tandheelkundig) team. Zo kunnen wij onvrede in de toekomst voorkomen en groeien naar een nog betere mondzorgpraktijk. Uw ontvangt altijd een reactie.

Jaarlijks onderzoekt Tandartspraktijk Wilhelminaweg ( TPW Dieren ) de tevredenheid van haar patiënten en medewerkers middels een enquête en werkt op deze manier aan verbetering en optimalisatie.

Klachtencommissie

Tandartspraktijk Wilhelminaweg is aangesloten bij de NMT (Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde) en de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) . Hier kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk. Er wordt door een klachtenfunctionaris contact met u gezocht om uw klacht op papier te zetten, waarop vervolgens door de beklaagde zijn/haar verweer kan worden ingediend. Op basis hiervan probeert de klachtenfunctionaris het geschil te beslechten middels mediation, indien dit niet lukt kan er een onafhankelijke externe deskundige nogmaals naar de zaak kijken alvorens er een uitspraak wordt gedaan over het al of niet gegrond zijn van de klacht.

Bel 0313-414671