Copyright

Copyright © 2017 Tandartspraktijk Wilhelminaweg te Dieren

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Tandartspraktijk Wilhelminaweg te Dieren en/of derden. Deze gegevens worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk Wilhelminaweg te Dieren, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.